Jahipiirkond

Maapaju jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Maapaju jahipiirkonna pindala on 12 060 hektarit.

(2) Maapaju jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Maapaju jahipiirkonna piir läheb Vikipalu teeristist Jägala–Aegviidu maanteel mööda Jägala–Aegviidu maanteed Ruunoja sillani; sealt mööda Ruunoja oja Soodla jõeni ning mööda Soodla jõge jõe väljavooluni Soodla veehoidlast, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Soodla veehoidla Soodla jõe suudmeni; edasi mööda Soodla jõge Oru sillani Soodla jõel; Oru sillalt mööda Polügooni teed Aegviidu metskonna kvartali CJ067 idasihini, jätkudes mööda Aegviidu metskonna kvartalite CJ067 ida- ja lõunasihti ning CJ105 põhja-, lääne- ja lõunasihti Aegviidu metskonna kvartali CJ136 edelanurgani; siis mööda Aegviidu metskonna kvartalite CJ136, CJ137 ja CJ150 läänesihti Jägala–Aegviidu maanteeni; edasi mööda Jägala–Aegviidu maanteed Aegviidu metskonna kvartali AE018 idasihilt algava metsateeni, jätkudes mööda metsateed Aegviidu metskonna kvartali AE293 idasihini; sealt mööda Aegviidu metskonna kvartali AE293 ida-, lõuna- ja läänesihti Kaskede ojani; edasi mööda Kaskede oja Kalvi sihini, jätkudes mööda Kalvi sihti Prokuröri sihini ning mööda Prokuröri sihti Aegviidu–Pillapalu teeni; seejärel mööda Aegviidu–Pillapalu teed Pihlaka ja Usari talu vahelise kinnistu piirini (Pihlaka sihini); siitpeale mööda Pihlaka sihti Pihlaka kinnistu kagunurgani, jätkudes mööda Pihlaka kinnistu lõunapiiri Pihlaka kraavini ning mööda Pihlaka kraavi Anija metskonna kvartali AN127 idasihini; sealt mööda Anija metskonna kvartalite AN127, AN141, AN145 ja AN167 idasihti Tallinna–Tapa raudteeni ning mööda Tallinna–Tapa raudteed Paunküla metskonna kvartali RK102 kirdenurgani, jätkudes mööda Paunküla metskonna kvartalite RK102, RK120, RK132, RK142 ja RK154 idasihti Mustjõeni Aegviidu metskonna kvartali AE076 loodenurgas; sealt mööda Aegviidu metskonna kvartali AE076 ning AE100 läänesihti Paunküla metskonna kvartali WE104 põhjatippu; seejärel mööda Paunküla metskonna kvartalite WE014, WE016, WE024, WE032 ja WE042 idasihti Tarvasjõeni, jätkudes mööda Tarvasjõge Aegviidu–Jäneda maanteeni ning mööda Aegviidu–Jäneda maanteed Jägala jõe sillani; edasi mööda Jägala jõge Kaunissaare veehoidlani, jätkudes mööda Kaunissaare veehoidla idakallast Paunküla metskonna kvartali RK103 edelanurgani; siitpeale mööda Paunküla metskonna kvartali RK103 lääne- ja põhjasihti, kvartalite RK105, RK106 ja RK107 põhjasihti ning RK108 ja RK096 läänesihti Tallinna–Tapa raudteeni; sealt mööda Tallinna–Tapa raudteed Anija metskonna kvartali AN158 kagunurgani (Jansi teeni), jätkudes mööda Jansi teed Vikipalu teeni ning mööda Vikipalu teed Vikipalu teeristini Jägala–Aegviidu maanteel.

Social